ludzka twarz zmiany

podróżowanie w nieznane...

My Museum Day

Nasze dziedzictwo nie oprze się na tym, o jakim życiu marzyliśmy lecz na tym, jak naprawdę żyliśmy…

Wyobraź sobie, że każdy dzień Twojego życia został zarejestrowany wizualnie. Sposób, w jaki się czułeś, ludzie, których spotkałeś, jak spędzałeś swój czas. A pod koniec Twojego życia zbudowano Ci  muzeum, aby pokazać jak żyłeś, jak spędzałeś swoje cenne dni, godziny, minuty i sekundy.

Wyobraź sobie, że wchodzisz do takiego muzeum i widzisz wyświetlane sekwencje video oraz obrazy przedstawiające ostatni rok Twojego życia.  Na wystawie widać dokładnie wszystko. Twoje uczucia, emocje i aktywności. To sposób w jaki zostaniesz zapamiętany przez innych ludzi.

Jeśli spędziłeś 80% swojego czasu na rzeczach, myślach lub działaniach, które ci się nie podobały lub które nie przynosiły radości, zadowolenia, to aż 80% wystawy pokazywałoby zdjęcia, cytaty i małe sekwencje wideo różnych niezadowalających chwil z Twojego życia.

Jak byś się czuł patrząc na swoją wystawę w muzeum? 

Czy dziś jest dobry muzealny dzień? Zadawaj sobie to pytanie nieustannie. Jaki obraz z dzisiejszego dnia zawisłby na ścianie Twojego muzeum? 

Metafora „muzealnego dnia” będzie wspierać cele warsztatu coachingowego „My Museum Day”. Pierwszym z nich jest przegląd ostatnich miesięcy i zastanowienie się nad tym, co się wydarzyło. Drugim celem jest stworzenie namiastki własnego muzeum – indywidualnego kolażu ze zdjęć, obrazów. Trzecim celem jest głęboka refleksja nad życiem, nad sposobem spędzania czasu i podjęcie świadomych decyzji odnośnie tego, jak chcesz, aby wyglądały następne miesiące Twojego życia.

Podczas warsztatu będziesz mieć okazję:

x spojrzeć uczciwie na minione miesiące,

x zrozumieć, jak spędzasz swój czas,

x pomyśleć o tym, jak wyglądałby Twój idealny „muzealny dzień”,

x pomyśleć, co możesz zrobić każdego dnia, aby tworzyć jak najwięcej „muzealnych dni”,

x stworzyć własne muzeum i zastanowić się nad nim,

x zaprojektować konkretne działania na najbliższe godziny, tygodnie, miesiące, aby mieć więcej „muzealnych dni”.

Warsztat zbudowałam głównie w oparciu o kreatywne narzędzia rozwoju osobistego Points of You®. Oparte na technikach fototerapii karty pomagają nam rozwijać świadomość i przygotowują nas do działania. Niektóre z kart (The Coaching Game) łączą obraz ze słowem i angażują obie półkule mózgu w eksploracji znaczenia karty, czyniąc cały proces coachingowy głębszy i skuteczniejszy. Pozostałe karty (Punctum, Faces) przedstawiają wyłącznie obrazy., przemawiając bezpośrednio do naszej intuicji.

Korzystając z gier coachingowych  stworzysz swoje osobiste muzeum i zastanowisz się nad jego różnymi aspektami. Będziesz miał okazję wykorzystać odkryte nowe punkty widzenia  działania, aby świadome podejmować decyzje i działania w przyszłości.

Zapraszam do budowy własnego, niepowtarzalnego muzeum 😊